Цени за Сватбена Фотография и Видеозаснемане

Цени за сватбена фотография и видеозаснемане.

Не се колебайте да се свържете с мен, ако не откриете цени, които да отговарят на вашите нужди. Свяка сватба е различна и всички младоженци са с различни изисквания. Пример. Някой искат снимки на хартия, извадени на място, за подарък на гостите. Други искат фото будка. Трети искат заснемане и с дрон на всички места който позволяват. Броя на екипа /асистентите/ се определя от нуждите конкретно. Затова цените се уговорят на предварителната среща.

Датата се запазва след получаване на 20% капаро. На предварителната среща се подписва и договора за фото и видеозаснемане, същия служи и като разписка за капарото. Заплащането е в деня на сватбата, след заснемането на последния ритуал. Цената за транспорта се уточнявя също на предварителната среща.

Отстъпки от посочените цени можем да направим, ако цялато тържество се провежда на едно място и не са необходими пътувания за взимане на булката, кумовете и пр. Ако гостите на сватбата са по-малко от петдесет. Ако няма да се провежда някой от ритуалите или не желаете заснемането му. 

Времето за обработка и предаване на готовите материали е:

За Фотография:

До 30 обработени кадъра се изпращат до седмица след датата на събитието на електронна поща. 

Останалите след 45 дни на USB Flash памет се предават лично или се изпращат чрез куриерска фирма удобна за клиента. Разходите за куриер са калкулирани в цената за фотозаснемане.

За Видео:

Краткия видеоклип се изпраща до един месец след датата на събитието на електронна поща.

Филма се предава до два месеца след събитието на USB Flash памет, лично или се изпращат чрез куриерска фирма удобна за клиента. Разходите за куриер са калкулирани в цената за видеозаснемане.