цени сватбена фотография
цени сватбена фотография
цени сватбена фотография

Не се колебайте да се свържете с мен, ако не откриете цени, които да отговарят на вашите нужди. Свяка сватба е различна и всички младоженци са с различни изисквания. Пример. Някой искат снимки на хартия, извадени на място, за подарък на гостите. Други искат фото будка. Трети искат заснемане и с дрон на всички места който позволяват. Броя на екипа /асистентите/ се определя от нуждите конкретно. Затова цените се уговорят на предварителната среща. Датата се запазва след получаване на 20% капаро. Заплащането е в деня на сватбата. Цените за транспорта се уточняват също на предварителната среща.

Отстъпки от посочените цени можем да направим ако цялато тържество се провежда на едно място и не са необходими пътувания за взимане на булката, кумовете и пр. Ако гостите на сватбата са по-малко от петдесет. Ако няма да се провежда някой от ритуалите или не желаете заснемането му.