Цени за Сватбена Фотография

150лв. за първия час и по 100лв. за всеки следващ

Включва един фотограф

Цени за Фото и Видео

400лв. за първия час и по 300лв. за всеки следващ

Включва фотограф, видеооператор и асистент

Цени за Видеозаснемане

250лв. за първия час и по 200лв. за всеки следващ

Включва видеооператор и асистент

цени сватбена фотография
цени сватбена фотография
цени сватбена фотография

Допълнителни цени за сватбена фотография и видеозаснемане

Допълнителни фото и видеооператори

Ако е необходимо, фото и видеозаснемане да се извърши едновременно на две или повече локации, броя на необходимите допълнителните фото и видеооператори, както времето за заснемане, се договаря на предварителна среща. Втори фотограф и/или видеооператор, може да се наеме за част или за целия ангажимент.

Цена допълнителен фотограф 600лв. за целия ангажимент

Цена допълнителен видеооператор 800лв. за целия ангажимент

Цена допълнителен асистент 150лв. за целия ангажимент

Цени за сватбена фотография и видеозаснемане.

Видеозаснемане с дрон

 Цена 300 лв.

 • Видеозаснемане на част от ритуалите на открито и общи кадри на локациите.
 • Кадрите се използват както във видеоклипа, така и във филма.

В съответствие на ал. 5, чл. 13 от „Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети“ на Министерството на транспорта „(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2014 г., в сила от 04.12.2014 г.) Видеозаснемането се отменя при неподходящи атмосферни условия. Видеозаснемане от въздух не се извършва в закрити пространства. При отмяна на видеозаснемането от въздух, не се дължи договореното заплащане.

Фотосесия в отделен ден.

Цена 300 до 600лв.

Годежна или следсватбена фотосесия

Продължителност на ангажимента – по договаряне. 

 • Екип от фотограф, видеооператор и асистент.
 • Допълнително осветление.

Цени за сватбена фотография и видеозаснемане.

Броя на екипа /асистентите/ се определя от нуждите конкретно. Затова цените се уточняват окончателно на предварителната среща.

 • Датата се запазва след получаване на 20% капаро.
 • На предварителната среща се разглежда, коментира и подписва и договора за фото и видеозаснемане, същия служи и като разписка за капарото.
 • Ако провеждането на предварителна среща е невъзможно, договора може да подпише и като се изпрати хартиено копие по удобна куриерска фирма. Евентуалните коментари по договора, също могат да бъдат осъществени онлайн.
 • Заплащането е в деня на сватбата, след заснемането на последния ритуал.
 • Цената за транспорта, се уточнява също на предварителната среща.

Времето за обработка и предаване на готовите материали е:

За Фотография:

 • До 30 обработени кадъра се изпращат до седмица след датата на събитието на електронна поща. 
 • Останалите след три месеца.
 • Готовите материали се изпращат на електронна поща, освен ако не е уговорено друго на предварителната среща.

За Видео:

 • Краткия видеоклип се изпраща до един месец след датата на събитието на електронна поща.
 • Филма се предава до три месеца след събитието.
 • Готовите материали се изпращат на електронна поща, освен ако не е уговорено друго на предварителната среща.

Цени за сватбена фотография и видеозаснемане - важно.

Сватбено фото и видеозаснемане се извършва само след сключен договор, който се подписва на предварителната среща. Ако е невъзможно провеждането на прадварителна среща, договора може и да се подпише и като се изпрати хартиено копие по куриер. С договора, може да се запознаете предварително, като за целта, при желание от ваша страна, ще го получите в електронен вариант – файл в PDF формат. Договора е подготвен така, че да защитава с еднаква сила и двете страни. Ако имате каквито и да е въпроси в това отношение, не се колебайте да се свържете с мен.

 

 

Цени за сватбена фотография и видеозаснемане - важно.

 • Не извършваме фото и видеозаснемане на сватби или други събития, на които, по една или друга причина, не можем да публикуваме заснетите и обработени материали на този сайт.
 • Не предоставяме сурови /необработени или RAW/ видеокадри, звукови файлове и снимки. 
 • Не носим отговорност за незаснети видеокадри или снимки при форсмажорни обстоятелсва – дъжд или други неблагоприятни атмосферни условия, при сватби на открито, спиране на електрозахранването, когато това влияе на осветлението и пр. 
 • Не носим отговорност за действия на гости, персонал, длъжностни и други лица, присъстащи на отразяваното събитие, които пряко или коствено възпрепятстват фото и видеозаснемането. 
 • Не носим отговорност за некачествен звук, когато длъжностни лица /обредни лица или лица осъществяващи функцията на такива или свещенослужители/ откажат да им бъде поставен микрофон и/или не предоставят възможност за запис от озвучителна система, озвучителната система няма такава възможност  или при липса на озвучителна система.
 • Не носим отговорност за некачествен звук, когато DJ-я или водещия откаже да бъде включено записващо устройство или озвучителната апаратура няма техническа възможност за това. Същото се отнася се и за изнесените ритуали.