Цени за Сватбена фотография и видеозаснемане.

Не се колебайте да се свържете с мен, ако не откриете цени за сватбена фотография и видеозаснемане /пакети/, които отговарят на вашите нужди. Свяка сватба е различна и всички младоженци са с различни изисквания. Все по-често се организитрат сватбени тържества в които, по една или друга причина не се провеждат някой от традиционните сватбени ритуали, като взимане на кумове, взимане на булка, граждански брак и т.н.т. Някой искат снимки на хартия, извадени на място, за подарък на гостите. Други искат фото будка. Трети искат заснемане и с дрон на всички места който позволяват. Броя на екипа /асистентите/ се определя от нуждите конкретно. Затова цените се уточняват окончателно на предварителната среща.

 • Датата се запазва след получаване на 20% капаро.
 • На предварителната среща се разглежда, коментира и подписва и договора за фото и видеозаснемане, същия служи и като разписка за капарото.
 • Ако провеждането на предварителна среща е невъзможно, договора може да подпише и като се изпрати хартиено копие по удобна куриерска фирма. Евентуалните коментари по договора, също могат да бъдат осъществени онлайн.
 • Заплащането е в деня на сватбата, след заснемането на последния ритуал.
 • Цената за транспорта, ако има такъв, се уточнява също на предварителната среща.

Отстъпки от посочените цени

 • Отстъпки от посочените цени можем да направим, ако цялато тържество се провежда на едно място и не са необходими пътувания за взимане на булката, кумовете, до църква, ритуална зала и пр.
 • Ако гостите на сватбата са по-малко от петдесет.
 • Ако няма да се провежда някой от ритуалите или не желаете заснемането му.

Времето за обработка и предаване на готовите материали е:

За Фотография:

 • До 30 обработени кадъра се изпращат до седмица след датата на събитието на електронна поща. 
 • Останалите след три месеца на USB Flash памет се предават лично или се изпращат чрез куриерска фирма удобна за клиента.
 • Разходите за куриер са калкулирани в цената за фотозаснемане.
 • Възможно е изпращането на готовите материли и чрез използване на облачна услуга, удобна за клиента, по предварителна уговорка. Уеб адресите и вида на облачната услуга за изпращане е добре да се уточнят още на предварителната среща.

За Видео:

 • Краткия видеоклип се изпраща до един месец след датата на събитието на електронна поща.
 • Филма се предава до три месеца след събитието на USB Flash памет, лично или се изпращат чрез куриерска фирма удобна за клиента.
 • Разходите за куриер са калкулирани в цената за видеозаснемане.
 • Възможно е изпращането на готовите материли и чрез използване на облачна услуга, удобна за клиента, по предварителна уговорка.

Цени за Сватбена фотография и видеозаснемане - важно.

Сватбено фото и видеозаснемане се извършва само след сключен договор, който се подписва на предварителната среща. Ако е невъзможно провеждането на прадварителна среща, договора може и да се подпише и като се изпрати хартиено копие по куриер. С договора, може да се запознаете предварително, като за целта, при желание от ваша страна, ще го получите в електронен вариант – файл в PDF формат. Договора е подготвен така, че да защитава с еднаква сила и двете страни. Ако имате каквито и да е въпроси в това отношение, не се колебайте да се свържете с мен.

 

 

Цени за Сватбена фотография и видеозаснемане - важно.

 • Не извършваме фото и видеозаснемане на сватби или други събития, на които, по една или друга причина, не можем да публикуваме заснетите и обработени материали на този сайт.
 • Не предоставяме сурови /необработени или RAW/ видеокадри, звукови файлове и снимки. 
 • Не носим отговорност за незаснети видеокадри или снимки при форсмажорни обстоятелсва – дъжд или други неблагоприятни атмосферни условия, при сватби на открито, спиране на електрозахранването, когато това влияе на осветлението и пр. 
 • Не носим отговорност за действия на гости, персонал, длъжностни и други лица, присъстащи на отразяваното събитие, които пряко или коствено възпрепятстват фото и видеозаснемането. 
 • Не носим отговорност за некачествен звук, когато длъжностни лица /обредни лица или лица осъществяващи функцията на такива или свещенослужители/ откажат да им бъде поставен микрофон и/или не предоставят възможност за запис от озвучителна система, озвучителната система няма такава възможност  или при липса на озвучителна система.
 • Не носим отговорност за некачествен звук, когато DJ-я или водещия откаже да бъде включено записващо устройство или озвучителната апаратура няма техническа възможност за това. Същото се отнася се и за изнесените ритуали.