Всички изображения, снимки, видео-файлове текстове, документи и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Виолета Пенчева – viooview.com и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Виолета Пенчева – viooview.com и/или неговите партньори за съответния вид използване.