Пет неща, които не знаем за църковния брак

Пет неща, които не знаем за църковния брак 

В съвременния източноправославен брачен ритуал, са обединени два ритуала. Това са обручението /обручаване, вричане/ или с други думи годеж. Следва венчавката или същинския църковен брак. И така, пет неща, които не знаем за църковния брак.

1 Обручение.

Обручението /от славянската дума обруч – обръч, означава пръстен, гривна/ се извършва в притвора /предверието/ на храма, където младоженците си разменят пръстените. Пръстенът е символ на дадена дума. Често в миналото даден пръстен е бил символ на принадлежност към организация, кауза или друго формално и неформално обединение.

Пет неща, които не знаем за църковния брак

Разменяйки пръстените, младоженците се вричат във вярност преди венчанието. То е подготвителна стъпка към свързването на двамата в едно.

2 Венчание.

Или полагането на венците или короните в нашето съвремие. От древноста венеца е символ на празник и единение с общността. Венците или короните са и символ на царуването на младоженците в този миг, както и на царството божие, защото всяко семейство е и една малка църква.

Пет неща, които не знаем за църковния брак

3 Шествието.

Или обикалянето на аналоя или масата върху която е поставено Христовото евангелие. 

Това са първите стъпки на младото семейство, водени от свещенника носещ кръста. Символизира бъдещия живот на новосъздаденото семейство, в чиито център ще е Бог и божието слово.

4. Свалянето на короните

Свалянето на короните е края на същинския ритуал. След този момент младоженците са свързани пред Бога. Крактата молитва, напътствията и пожеланията на свещенослужителя след този момент, са част от неговите задължения към вярващите във всеки един важен момент от живота им.

5 Времетраенето.

Сред пет неща, които не знаем за църковния брак задължително трябва да споменем времетраенето. Няма точно и дори приблизително определено време. Ритуала може да е от 20 минути до час. Определящите фактори са много, но свещенослужителя е на първо място. Въпреки всичко отделете поне час и половина от графика за сватбения ден. Подготовката на самия ритуал в църквата отнема време. Не забравяйте и снимките след ритуала. Често това е подходящ момент и за групова снимка.

Подходящи дати за сключване на църковен брак

Портфолио

Най-скъпите годежни пръстени в света

Най-романтичните сватбени ритуали

Най-странните сватбени ритуали