Граждански ритуал

Граждански ритуал

Предистория

За „рожденната дата“ на гражданския ритуал се счита датата 12 май 1945 година, когато в „Държавен вестник“ е публикувана „Наредба-закон за брака, утвърдена от Регентите на България в името на Негово Величество цар Симеон Втори“. Това е и един от първите закони които се приемат след 9-ти септември 1944-та година. Държавата винаги е искала да намали влиянието на църквата. Правени са опити още в далечната 1897 година, а през 1936 година тогавашния министър на правосъдието Димитър Пешев изготвя проект за задължителен граждански брак. Той е предвиждал възможността двойките да избират между граждански ритуал и църковен брак, като и двата варианта имат еднаква правна сила. Тогава проекта не успява да се превърне в закон. Девет години по-късно обаче, комунистическата власт успява да наложи свой вариант, има си хас. Не успяват да забранят църковния брак, но от тогава и до ден днешен, само гражданският брак има правна стойност.

Фото и видео на разумна цена

Ергенски данък

Друг „стимул“ за сключване на граждански брак и съответно провеждане на граждански ритуал е бил ергенският данък. От 1934г до 1992 всеки човек навършил 30 години дължи данък 5% първата година и 10% всяка следваща от работната си заплата до сключване на граждански брак. По-късно с указ за насърчаване на раждаемостта, влизащ в сила от 01.7.1951 г. ергенският данък е в размер на 5% върху доходите на всички: неоженени, неомъжени, овдовели, семейни и разведени, без деца, на възраст от 21 до 45 год. През 01.1.1968 г. се добавя чл.11, според който данъка се увеличава пропорционално: 5 % за лицата от 21 до 30 навършени години, 10 % за лицата от 30 до 35 навършени години и 15 % за лицата над тази възраст. Данъкът се събира до навършване на 45 години от жените и на 50 години от мъжете.

Интересен факт

Рекордните 82 826 граждански брака са сключени през 1945. Това в голяма степен се дължи и на завършилата наскоро война, но е рекорд, които няма изгледи да бъде променен наскоро. Няма запазени снимки и дори имена на първата двойка сключила брак с граждански ритуал. Култа към личноста, каито се налагал по това време, не е позволявал да се популяризират други личности, освен „правилните“.

Граждански ритуал

Църковен брак може да се сключи преди гражданския!

Дълго време, църковен брак не е можело да бъде сключен без предварително да е сключен граждански такъв. За сключване на църковен брак преди гражданския се е носила и наказателна отговорност – лишаване от свобода до 1 година и обществено порицание. През далечната вече 2001 година, наказанието отпада. 2009 година отпадна и изискването в Семейния кодекс за сключване на граждански брак преди църковния. Голяма част от свещениците, особенно от църкви където се сключват малко църковни бракове, обаче продължават, поради незнание, да изискват акт за граждански брак.

Какво преставлява гражданския ритуал

По същество това е даването на устно съгласие и подписване на акта за граждански брак от младоженците и свидетелите или кумовете. Повечето ритуални елементи са заимствани от църковния ритуал – размяната на пръстените, бокала с вино е заменен с две чаши пенливо вино, което по времето на първите граждаснки бракове е било изключително популярно. Четенето на евангелието е заменено с любовна лирика, понякога с фолкорни мотиви..!? Захранването с питата от родителите, заменя залъка с мед, даван от свещенника на младоженците. Функциите на църковния хор съотвено се поемат от малък класически оркестър или дори механична музика в по-ново време. Венците, използвани от някои „длъжностни лица“ заместват короните. Посланието е ясно – защо ви е църковен ритуал след като от гражданския, даден ви от народната власт, получавате почти същото. “С властта дадена ми от кмета Ви обявявам за съпруг и съпруга, можете да целунете булката“

През средата на 50-те години на миналия век са създадени и първите ритуални зали. Някои са много внушителни. Една от целите безпорно е авторитета на новата по това време власт. За щастие много от тях са запазени в автентичния им вид и можем да им се възхитим и сега.

Варианти за граждански ритуал

Самият ритуал е с продължителност от 15 до 20 минути. Друг е въпроса че може да „отнеме“ час или дори два от сватбения ден. Път, паркиране, което е винаги трудно, чакане. Затова в днешно време в различни общини има и изнесен ритуал. Книгата по вписвания може да бъде изнесена от служебното лице, придружено от общинска охрана. По този начин гражданският ритуал може да бъде проведен на различно място от обредната зала. Естествено за тази услуга таксите са различни, както впрочем размера им варира в различните общини на територията на България. Таксата за услугите се определят на местно ниво.

Да не забравяме и за най-често използвания напоследък вариант, а именно подписване на брак в ден различен от сватбения. Тогава, ако държите да си кажете „да“ пред вашите гости, може да си направите така наречения „фиктивен ритуал“. Това е просто красиво представление водено от актьор или ваш приятел. Тогава подреждането на графика е много по лесно – църква, фотосесия и ресторант.

Граждански ритуал

И накрая

Сватбата е тържество на любовта, вричане, един пред друг. Обещание пред близки и приятели за подкрепа, разбиране и вяра. Пъстър букет от ритуали и наричане за едно щастливо съвместно бъдеще. Гражданският ритуал е красив празник, в който любовта е узаконена, одобрена и призната от държавната институция пред обществото. Служебните лица успяват да превърнат ритуала в един незабравим и романтичен момент от сватбеният ви ден. “Честито и Горчиво“

Още по темата:

Граждански и църковен брак

Пет неща които не знаем за църковния брак